Imposter (Saxtakar) Sindromu

“Mən əslində uğurlu biri deyiləm, sadəcə saxtakaram və bir gün bunu hər kəs biləcək”

Sizdə də buna bənzər düşüncələr olurmu? Məsələn, hansısa bir imtahandan yüksək nəticə əldə edirsiniz. Dostlarınız sizi təbrik edəndə, “şanslı oldum, suallar asan oldu, imtahanı yoxlayan xəta edib, bu qədər yüksək bal toplaya bilməzdim” kimi cavablar verirsiniz.

Daha bir nümunə ilə məsələni aydınlaşdıraq. Hər hansı bir müəssisədə yüksək bir vəzifəni icra edirsiniz, fəaliyyətinizdən də hər kəs məmnundur. Amma, içinizdə bəzi şübhələr var:

Mən bu vəzifəyə layiq deyiləm. Ümumiyyətlə məni bu vəzifəyə necə təyin ediblər? Mənim bacarıqlarım haqqında insanlar yanlış fikirdədirlər. Bir gün əməkdaşlardan biri aşkar edəcək ki, əslində mən o qədər də bacarıqlı deyiləm. Mən əslində onları aldatmışam, üstəlik o qədər də bilikli deyiləm. Çünki, mən bir saxtakaram.

saxtakarlıq sindromu

Əgər bu düşüncələr sizi də narahat edirsə, o zaman “Imposter Syndrome”, yəni saxtakar sindromundan əziyyət çəkdiyinizi deyə bilərəm. Bu fenomen ilk dəfə, 1978-ci ildə Pauline.R.Clance və Suzanne.A.Imes tərəfindən irəli sürülüb. İki müəllif, öz sahələrində xeyli uğurlu və rəğbət görən 150 qadın arasında bir tədqiqat aparmışdılar. Tədqiqat zamanı aydın olur ki, qadınlar özlərinin, işgüzar yaxud akademik nailiyyətlərini sahiblənə bilmirlər. Bəli, öz uğurlarını sahiblənə bilmirlər. Tədqiqat bunu təvazökarlıqla əlaqələndirmir, əksinə daha dərin bir problemdən bizə xəbər verir. Müəlliflər bu sindromdan əziyyət çəkən insanları iki qrupa bölür.

 1. Bu qrupda olan insanların ailəsində həmişə daha üstün olaraq qəbul edilən bacı/qardaşı olub. Yaxud yerli jarqonla desək “filankəsin uşağı” olub. Nə qədər uğur əldə etsələr də, filankəsin uşağı ilə müqayisə ediliblər. Hər uğurlarında ailəsi əslində filankəsin uşağının daha uğurlu və daha intellektual olduğunu deyib. Nəticədə də bu fərddə öz uğuruna qarşı şübhə hissi yaranmağa başlayır və ailəsinin haqlı olduğunu düşünür. Beləliklə saxtakar sindromu fərdin özündə çiçək açmağa başlayır.
 1. Bu qrupda olanlara isə tam tərsinə,həmişə ailəsi tərəfindən daha ağıllı olduqları, daha bacarıqlı olduqları təlqin edilib. Bu təlqin o qədər yerli-yersiz edilir ki, həmin fərdə ideal olduğu aşılanır bir növü. Nəticədə isə məktəbdə, universitetdə yaxud iş həyatında bəzi şeyləri edə bilməyəndə, həmin fərd ailəsinin əslində onu aldatdığını, özünün isə axmaq olduğuna inanmağa başlayır. Beləliklə saxtakar sindromu yenə ortaya çıxmağa başlayır.

Müəlliflər hətta bizə, bu sindromun əlamətlərini müəyyənləşdirmək üçün diaqnostik test də təklif edirlər: “Clance Impostor Phenomenon Scale (CIP; 1985)”. Bundan başqa, digər diaqnostik testlər də mövcuddur:

 • Harvey Impostor Phenomenon Scale (HIP; Harvey, 1981)
 • Perceived Fraudulence Scale (PFS; Kolligan and Sternberg 1991)

Azərbaycancaya tərcümə edilmiş diaqnostik testi isə, buradan əldə edə bilərsiniz. Sindromdan əziyyət çəkən insanlar üçün kifayət qədər tövsiyələr var. Tövsiyələr ilə bağlı ətraflı məlumat əldə etmək üçün, məqalənin sonunda qeyd olunan mənbələrə nəzər yetirməyiniz faydalı olar. Ümumi olaraq isə, peşəkar kouçlardan dəstək almaq və mütaliə etmək, sizə həmişə kömək edəcək.


Mənbə:

Clance, P.R., & Imes, S.A. (1978). The impostor phenomenon in high achieving women: Dynamics and therapeutic intervention. Psychotherapy: Theory, Research, and Practice, 15(3), 241-247

Corkindale,G. (2008). Overcoming Imposter Syndrome. Harvard Business Review.

Hoang, Queena. (2013). The Impostor Phenomenon: Overcoming Internalized Barriers and Recognizing Achievements. The Vermont Connection: Vol. 34 , Article 6.

Molinsky,A. (2016). Everyone Suffers from Impostor Syndrome — Here’s How to Handle It. Harvard Business Review.

“ADDIE” Təlimat dizaynı modeli

ADDIE, təlimat dizaynı modelləri arasında standart kimi qəbul edilir. Çünki bu model özündə, ən çox istifadə olunan elementləri ehtiva edir:

 • Analyse (analiz et)
 • Design (dizayn et)
 • Develop (düzəlt)
 • Implement (implementasiya et)
 • Evaluate (effekti ölç)

Demək olar ki, bütün digər təlimat dizaynı modellərində bu beş əsas element var, sadəcə adları fərqli formalarda verilir. Çünki, fundamental olaraq, digər təlimat dizaynı modelləri ADDIE modelinə sadiq qalır. İstər onlayn, istərsə də sinifdaxili təlim-tədris proqramları olsun, ADDIE modeli, ən çox istinad olunan model olaraq, öz şöhrətini qorumağa davam edir. Modelin mərhələlərinin izahına bir yerdə baxaq.

Təlimat dizaynı, yeni bilik və bacarıqların öyrənilməsi və tətbiq edilməsi üçün, təlim-tədris təcrübəsinin və materiallarının sistematik şəkildə tərtib olunması prosesidir. Bu prosesə, təlim-tədris ehtiyacının analiz edilməsi, təlim-tədris proqramının dizayn edilməsi, materialların hazırlanması, iştirakçılara təqdim edilməsi və effektin ölçülməsi mərhələləri daxildir.

Analiz et

Bu mərhələ, ADDIE modelinin ilkin və giriş hissədir. Bu hissədə təlimat dizaynerləri, maksimum məlumat toplamaq üçün səy göstərməlidir. Təlim-tədris ehtiyacı, iştirakçı auditoriyası, büdcə, təlim-tədris kontenti, materialı və materialın çatdırılma növü haqqında məlumat toplamaq, növbəti addımlar üçün fundament rolunu oynayır.

Dizayn et

Birinci mərhələdə əldə olunan bütün məlumatlar, bu hissədə ilkin plan halına gətirilir. Təlimat dizaynerləri bu hissədə təlim-tədris proqramının hədəflərini müəyyənləşdirir, qiymətləndirmə meyarlarını təyin edir, rentabelliyi ölçür və təlim-tədris kontentini formalaşdırmağa başlayır.

Düzəlt

Dizayn edilən ilkin plan, bu mərhələdə təlimat dizaynerləri tərəfindən yekun kontent halına gətirilir. Təlim-tədris proqramının bütün materialları hazırlanır. Pilot tətbiq olunur.

İmplementasiya et

Bu mərhələdə təlim-tədris mühiti hazırlanır. Təlim-tədris proqramının kontenti auditoriyaya təqdim olunur.

Effekti ölç

Bu mərhələdə, həm auditoriyanın təlim-tədris proqramından nə əldə etdiyi qiymətləndirilir, həm də təlim-tədris proqramının materiallarının, proqramın dizaynının ümumi effekti ölçülür. Qiymətləndirmə prosesi isə əsasən Kirkpatrick modeli üzərindən aparılır. Modelin mərhələləri isə belədir:

 1. Reaksiya-Təlim-tədris proqramında iştirak edənlərin göstərdiyi ilkin reaksiya (bəyənmək, bəyənməmək)
 2. Bilik– Təlim-tədris proqramı ilə əldə olunan biliklər nələrdir
 3. Davranış– Təlim-tədris proqramı ərzində əldə olunan biliyin, vəzifənin icrası zamanı istifadə olunması
 4. Nəticə-Yekun olaraq müşahidə olunan dəyişiklik (xərcin azalması, xidməti fəaliyyətin inkişafı, davranışsal dəyişiklik)

Təlimat dizayneri, başdan sona qədər, təlimat dizaynı prosesininin bütün mərhələlərini həyata keçirən şəxsdir. Bu şəxs, təlim və inkişaf üzrə mütəxəssis, insan resursları üzrə mütəxəssis, təhsil üzrə mütəxəssis ola bilər.

Yekunda qeyd etmək lazımdır ki, şirkətlərdə, təlim-tədris proqramlarının effektiv tətbiqi üçün ADDIE modelinə istinad etmək tövsiyə olunur. Modelin hər mərhələsini yüksək səviyyədə tətbiq etmək bəzən çətin olacaqdır. Amma, şirkətlərin təlim üçün ayırdıqları büdcənin səmərəli istifadəsi üçün, təlimat dizaynerləri bu prosesə daha ciddi yanaşmalıdır. ADDIE modelinin tətbiqində çətinlik yaşayan təlimat dizaynerləri, öz şirkətlərinin biznes hədəflərinə uyğun olaraq, daha çevik modellərdən istifadə edə bilər. Məsələn, Michael Allenin “Successive Approximation Model” metodu daha çevik və iterativ hesab olunur və ADDIE modelinin güclü alternativi sayılır. Ən effektiv modeli isə, təlimat dizaynerləri, maraqlı tərəflərlə keçirdikləri görüşlər vasitəsilə daha rahat və dəqiq təyin edə bilərlər.


Mənbə:

Allen,M. (2012). Leaving ADDIE for SAM. Alexandria, VA: ATD Press

ATD. (2020). Foundations of instructional design: Methodology and learning theories. Available at: https://www.td.org/talent-development-glossary-terms/what-is-instructional-design

Branch,R.M. (2009). Instructional design:The ADDIE approach. New York. Springer

Kirkpatrick, D. L. (1994). Evaluating training programs: the four levels. San Francisco: Berrett-Koehler.