Skip to content

Hüquqi təminata dair xidmətlər

Şirkətlərin fəaliyyətlərinin səmərəli, maneəsiz və eyni zamanda qanunvericiliyə uyğun şəkildə aparılması üçün hüquqi təminat istiqamətində aşağıdakı həlləri həm kompleks olaraq, həm də ayrı-ayrılıqda təklif edirik.

Korporativ Hüquqi Təminat

Hüquqi şəxslərin, nümayəndəlik və filialların təsis, yenidəntəşkil və ləğv edilməsi

Hüquqi şəxslər üçün bank hesablarının açılmasında dəstək

Xarici dövlətlərdə hüquqi şəxslərin qeydiyyatı

Zəruri icazə və lisenziyaların alınmasında hüquqi dəstək

Əmtəə nişanları, patent, müəlliflik hüquqların qeydiyyatı

Hüquqi Sənədləşmənin Təşkili

Hüquqi şəxslərin fəaliyyətini tənzimləyən müxtəlif daxili sənədlərin (əmrlər, qaydalar, əsasnamələr və sair) hazırlanması və ekspertizası

Müxtəlif növ müqavilələrin tərtibatı və ekspertizası (azərbaycan, rus, ingilis dillərində)

Müxtəlif hüquqi sənədlərin notarial tərcümə və təsdiq edilməsi, apostil və leqallaşmasının təmin edilməsi

Digər sənədlərin (məktub, akt, etibarnamə və sair) hazırlanması

Müxtəlif notarial əməliyyatların notariat ofislərində və notariat ofislərindən kənarda həyata keçirilməsinin təmini

Əmək Münasibətlərinin Hüquqi Təminatı

Əmək və tam maddi məsuliyyət müqavilələrinin tərtibatı

Kollektiv müqavilənin hazırlanması

Əcnəbi işçilərin əmək fəaliyyəti üçün zəruri icazələrin (iş və yaşamaq) alınması

Əmək mübahisələrinin məhkəmədən kənar həlli

Əməyin mühafizəsinin hüquqi və təşkilati-texniki tənzimlənməsi;

Sizə kömək edə bilməyimiz üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz