Skip to content

Maliyyə xidmətləri

Təşkilati perfomansın inkişaf etdirilməsi, əməkdaşların motivasiya səviyyələrinin artırılması, yumşaq bacarıqların (soft skills) gücləndirilməsi və fərdi effektivliyin artırılması məqsədi ilə aşağıdakı təlimləri təklif edirik.

Yuxarı Rəhbərlik Üçün Təlimlərin Siyahısı

Strateji idarəetmə

Təşkilati performansın idarə edilməsi

Biznes proseslərin idarə edilməsi

Qeyri insan resursları üçün insan resursları

Layihələrin idarə olunması

Əsas liderlik bacarıqları

Hər Səviyyə Üçün Təklif Etdiyimiz Təlimlər

Komanda işinin təşkili

Konfliktlərin idarə olunması

Qrup müzakirələrinin aparılması

Ünsiyyət bacarıqları

Çətin insanlarla münasibətlərin effektiv idarə olunması

Konstruktiv rəy (feedback) vermə bacarıqları

Emosional zəka

Effektiv bədən dili

Problemlərin həll olunması metodları

Fərdi hədəflərin təyin olunması

Koçinq qabiliyyəti

Vaxtın idarə olunması

Vacib işlərin prioritetləşdirilməsi

Təxirəsalınmanın (procrastination) idarə olunması

Təşkilati dəyişiklik və dəyişikliklərin idarə olunması

Təşkilati mədəniyyətin formalaşdırılması və idarə olunması

Təlimçilər üçün təlim (train the trainers)

Müsahibə bacarıqları

Təqdimat bacarıqları

Sizə kömək edə bilməyimiz üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz