Skip to content

Təşkilati İnkişaf

Təşkilati effektivliyin artırılması, şirkətin əlavə xərclərdən xilas olması və mənfəətinə müsbət təsir göstərməsi üçün aşağıdakı həlləri təklif edirik

Strateji idarəetmə

Korporativ performansın idarə olunması sisteminin qurulması

Balanslaşdırılmış göstəricilər sisteminin qurulması

Biznes proseslərin idarə olunması və yenidən dizayn edilməsi

Təşkilati dəyişikliklərin idarə olunması

Layihə idarəetməsi sisteminin qurulması

Təşkilati yetkinliyin (maturity) qiymətləndirilməsi

Sizə kömək edə bilməyimiz üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz