Skip to content

Öyrənmək Üçün

Imposter (Saxtakar) Sindromu

“Mən əslində uğurlu biri deyiləm, sadəcə saxtakaram və bir gün bunu hər kəs biləcək” Sizdə də buna bənzər düşüncələr olurmu?

“ADDIE” Təlimat dizaynı modeli

ADDIE, təlimat dizaynı modelləri arasında standart kimi qəbul edilir. Çünki bu model özündə, ən çox istifadə olunan elementləri ehtiva edir:

Müxtəlif mövzularda olan qiymətləndirmə testlərindən istifadə edərək özünüzü yenidən kəşf edin.